menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 28/03/2017 có sao Thất Rất tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm:3/3

3. Trực

Ngày 28/03/2017
- Có trực Bế Xấu với việc Cưới hỏi

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 28/03/2017
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Sinh khí: Tốt
- Có sao Thiên Quan: Tốt
- Có sao Tục Thế: Rất tốt
- Có sao Dịch Mã: Tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Thiên tặc: Xấu ít
- Có sao Hỏa tai: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Giáp Dần Rất tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm 2/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) bị mệnh ngày (Đại Khê Thủy) khắc => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

23/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi

Xem ngày Cưới hỏi, Xem ngày tốt xấu Cưới hỏi
Xem ngày Cưới hỏi, Xem ngày tốt xấu Cưới hỏi
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x