menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 21/02/2017 có sao Vỹ Rất tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm:3/3

3. Trực

Ngày 21/02/2017
- Có trực Trừ Tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm: 2/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 21/02/2017
- Có sao Thiên Phúc: Tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Thiên Thụy: Tốt
- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Kiến chuyển sát: Xấu ít
- Có nhiều sao Bình thường

=> Điểm đại diện: 2/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Kỷ Mão Rất tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm 2/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) sinh mệnh ngày (Thành Đầu Thổ), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí. => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn

=> Điểm 2.5/4

Đánh giá

26.5/31: Ngày này Tốt với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi

Xem ngày Cưới hỏi, Xem ngày tốt xấu Cưới hỏi
Xem ngày Cưới hỏi, Xem ngày tốt xấu Cưới hỏi
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x