Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,Nguyệt tận, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 22/07/2017 có sao Vị Rất tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm:3/3

3. Trực

Ngày 22/07/2017
- Có trực Bình Tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm: 2/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 22/07/2017
- Có sao Nguyệt Không: Xấu ít
- Có sao Nguyệt giải: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Rất tốt
- Có sao Thanh Long: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Tiểu Hao: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu
- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu
- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Quỷ khốc: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Canh Tuất Tốt với việc Cưới hỏi

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Lư Trung Hỏa) khắc mệnh ngày ( Thoa Xuyến Kim) => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn

=> Điểm 0/4

Đánh giá

9.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi

Xem ngày Cưới hỏi, Xem ngày tốt xấu Cưới hỏi
Xem ngày Cưới hỏi, Xem ngày tốt xấu Cưới hỏi
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

lich ngay tot

Chuyên trang Lịch Vạn Niên, Xem ngày tốt xấu, Tử vi, Phong thủy, Cung hoàng đạo, Tướng số

Copyright@lichngaytot.com,Allrights reserved

Lịch ngày TỐT giữ bản quyền nội dung trang web này

Email: lichngaytot@gmail.com

x
x