menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 19/01/2017 có sao Giác Xấu với việc Chôn cất

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 19/01/2017
- Có trực Chấp Bình thường với việc Chôn cất

=> Điểm: 1/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 19/01/2017
- Có sao Minh tinh: Tốt
- Có sao Kính Tâm: Rất tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Chi tháng, Can Chi ngày

Ngày 19/01/2017 là Bính Ngọ của tháng Tân Sửu.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Bình thường với việc Chôn cất

=> Điểm 1.5/6

Đánh giá

5.5/30: Ngày này Rất Xấu để tiến hành Chôn cất

Xem ngày Chôn cất, Xem ngày tốt xấu Chôn cất
Xem ngày Chôn cất, Xem ngày tốt xấu Chôn cất
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x