menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.

=> Điểm: 0/15 điểm

2. Nhị thập bát tú

Ngày 19/02/2017 có sao Phòng Rất tốt với việc Chôn cất

=> Điểm:3/3

3. Trực

Ngày 19/02/2017
- Có trực Bế Xấu với việc Chôn cất

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 19/02/2017
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Tục Thế: Tốt
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Địa Tặc: Xấu
- Có sao Hỏa tai: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu ít
- Có sao Tứ thời cô quả: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.

=> Điểm đại diện: 3/3

5. Chi tháng, Can Chi ngày

Ngày 19/02/2017 là Đinh Sửu của tháng Nhâm Dần.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Bình thường với việc Chôn cất

=> Điểm 1.5/6

Đánh giá

7.5/30: Ngày này Rất Xấu để tiến hành Chôn cất

Xem ngày Chôn cất, Xem ngày tốt xấu Chôn cất
Xem ngày Chôn cất, Xem ngày tốt xấu Chôn cất
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x