menu lich ngay tot search

Ngày sinh (DL)

Ngày xem (DL)

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 29/03/2017 có sao Bích Rất tốt với việc Chôn cất

=> Điểm:3/3

3. Trực

Ngày 29/03/2017
- Có trực Kiến Bình thường với việc Chôn cất

=> Điểm: 1/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 29/03/2017
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Thiên Lại: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Câu Trận: Xấu
- Có sao Nguyệt Kiến chuyển sát: Xấu ít
- Có sao Thiên địa chuyển sát: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít

=> Điểm đại diện: 1/3

5. Chi tháng, Can Chi ngày

Ngày 29/03/2017 là Ất Mão của tháng Giáp Thìn.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Tốt với việc Chôn cất

=> Điểm 6/6

Đánh giá

26/30: Ngày này Tốt để tiến hành Chôn cất

Xem ngày Chôn cất, Xem ngày tốt xấu Chôn cất
Xem ngày Chôn cất, Xem ngày tốt xấu Chôn cất
Vui lòng báo cho Lịch ngày tốt vấn đề gặp phải với nội dung này

Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Ngày sinh

Ngày cần xem

Lịch Vạn Niên - ngũ hành
lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x