menu lich ngay tot search

Tự tạo mã nhúng đưa lên website của bạn

Tệp tin dính kèm từ máy

Web URL

Ví dụ: http://lichngaytot.vn/images/photo.jpg

Lưu ý: Nếu ko chọn ảnh, hệ thống mặc định sẽ hiển thị khung lịch ngày tháng không có ảnh

CHỌN LOẠI LỊCH

Lịch tháng Lịch ngày

Ngày bắt đầu của tuần

Chỉ Dương lịch Bao gồm Âm lịch

Chiều rộng

Màu nền

Đường viền

Ngày hiện tại

Màu dương lịch

Màu âm lịch

Mã nhúng

Hướng dẫn tạo mã nhúng

Chọn ảnh, loại lịch, hiệu chỉnh kích thước phù hợp với khoản trống trên website của bạn.

Ngoài ra bạn cũng có thể tùy biến lại code đễ có được kết quả vừa ý nhất!

Xem ngày

lich thang Hôm nay thang sau

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

x
x